Persondatapolitik

Persondatapolitik ved tilmelding til kurser

Introduktion
For at kunne administrere vore kurser er der personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige:

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig
info@sofiekmuller.d

Dataansvarlig
Sofie Kragh-Müller

Behandling af dine personoplysninger
Jeg opbevarer oplysninger, du har givet i forbindelse med din tilmelding til kurser o.lign. og til faktura til betaling af kursusforløb mm. for at kunne besvare din henvendelse.

Uden disse oplysninger vil vi ikke kunne administrere kursustilmeldinger.

Det drejer sig om disse personoplysninger:

 •      Navn, telefon, e-mail

Tidsfrister for sletning/opbevaring
 Personoplysninger slettes, så snart de ikke har nogen relevans.

Dine rettigheder efter persondataforordningen
I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

     • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger
      (oplysningspligt).
     • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
     • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
     • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
     • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
     • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/)

Oplysninger, som vi videregiver
Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner. Undtagelsen er i disse tilfælde:

 • Med dit samtykke

Vi videregiver personlige oplysninger til indkvarteringsstedet ved internatkurser.
Informationssikkerhed
Vi beskytter vore systemer mod adgang til, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af de personoplysninger, som vi lagrer.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på
  vores vegne.
 • Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer der  behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen.


Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder
Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Ændringer
Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem.